Winkelwagen

Verklaring gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Op de volgende pagina's informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR), is Servietten Wimmel e.K.
Bewoner: Christian Behrends, Bahnhofstr. 56, 37441 Bad Sachsa, Deutschland, Tel.: 00495523/47498-0, Fax: 00495523/47498-13, E-Mail: info@wimmel.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

2.1 Als u onze website alleen voor informatie gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden data in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer verwijderd (zogenaamde "session cookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "persistent cookies"). In het laatste geval kunt u de duur van de opslag terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR in geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies uitsluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact met ons opnemen

4.1 WhatsApp Zakelijk

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp nieuwsdienst van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde "Business Version" van WhatsApp.

Als je contact met ons opneemt via WhatsApp in verband met een specifieke zakelijke transactie (bijv. een geplaatste bestelling), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt bij WhatsApp en - indien verstrekt - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b. GDPR om je verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag vragen we je via WhatsApp om indien nodig verdere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om je vraag te kunnen toewijzen aan een specifieke transactie.

Als je ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het aanbod van diensten, beschikbaarheid of onze website), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt bij WhatsApp en - indien opgegeven - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met artikel. 6 Para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte en snelle verstrekking van de gevraagde informatie.

Je gegevens worden altijd alleen gebruikt om je verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Let op: WhatsApp Business krijgt toegang tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en stuurt telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek automatisch door naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Om ons WhatsApp Business-account te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met artikel. 6 Para. 1 lit. a GDPR bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. De overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die WhatsApp niet gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.

Voor het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door WhatsApp, evenals je rechten en instellingsopties voor het beschermen van je privacy, verwijzen we je naar de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

In het kader van bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgebracht naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om op uw verzoek te reageren of om contact te leggen en voor de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) punt b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd, mits er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die het tegendeel bewijzen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Volgens Art. 6 (1) punt b GDPR worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval vereist is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoermasker van het betreffende formulier op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via het account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen worden tegengesproken en er geen legitiem belang van onze kant bestaat om de gegevens te blijven bewaren.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u nieuwsbrieven wilt ontvangen. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens Art. 6 (1) punt a GPPR. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, zodat wij eventueel misbruik van uw e-mailadres later kunnen opsporen. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin is genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens uitgebreider te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2.1

6.2 Campagne.Plus

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Campaign.Plus GmbH, Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn, Duitsland

Op basis van ons legitieme belang in effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief door aan deze provider in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR, zodat zij de nieuwsbrief namens ons kunnen versturen.

Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming conform Art. 6 (1) punt a GDPR, voert de provider ook een statistische analyse uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. In dit proces wordt ook eindapparaatinformatie (bijv. tijdstip van paginaweergave, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geanalyseerd, maar niet gecombineerd met andere gegevensrecords.

U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.


Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en een overdracht aan derden verbiedt.

7) Verwerking van gegevens ten behoeve van orderafhandeling

7.1 Voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling conform art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de desbetreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Doorgeven van persoonsgegevens aan dienstverleners voor verzending

- Deutsche Post

Wij gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de provider in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de aanbieder.
- DHL

Wij gebruiken de volgende leverancier als transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de provider in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de leverancier.
- DHL Express

Wij gebruiken de volgende leverancier als transportdienstverlener: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de aanbieder.
- PostNL

Wij maken gebruik van de volgende provider als transportdienstverlener: Koninklijke post NL BV, Waldorpstraat 3, 2521CA Den Haag, Nederland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de provider in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen jegens de hierboven genoemde verantwoordelijke of jegens de aanbieder.

7.3 Gebruik van Payment Service Providers

- ipayment

Op deze website zijn online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: 1&1 Internet AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.
- PAYONE

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven om de betaling met de aanbieder te kunnen afhandelen en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.
- Paypal

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet, worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven om de betaling met de aanbieder te kunnen afhandelen en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Bij het selecteren van een betaalmethode van de aanbieder waarmee de aanbieder vooruitbetalingen doet, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over alternatieve betaalmiddelen).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurtotaal, bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan gegevens bevatten over de kredietwaardigheid van de klant.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scoringswaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar ons of naar de aanbieder te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

8) Webanalysediensten

8.1 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), die kan worden gebruikt om het gebruik van websites te analyseren.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden standaard zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan ook leiden tot de overdracht van informatie naar de servers van Google LLC, een bedrijf gevestigd in de VS, waar de informatie verder wordt verwerkt.

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat uw eindapparaat doorgeeft wanneer u de website gebruikt, altijd standaard en automatisch alleen op anonieme wijze verzameld en verwerkt, zodat een directe persoonlijke referentie van de verzamelde informatie uitgesloten is. Deze automatische anonimisering wordt uitgevoerd door het IP-adres dat door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) door uw eindapparaat wordt verzonden, te verkorten met de laatste cijfers.

In onze opdracht gebruikt Google deze en andere informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten (verslagen) over uw websiteactiviteiten of uw gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw websitegebruik en internetgebruik. In deze context wordt het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics 4 door uw eindapparaat wordt verzonden en verkort, niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en daarna gewist.

Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk om statistieken te maken met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de betrokkenheid van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk om groepen websitegebruikers te bepalen en van elkaar te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De gegevens die via "demografische kenmerken" worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon en dus niet aan u persoonlijk worden toegewezen. Deze gegevens die via de "demografische kenmerken" functie zijn verzameld, worden twee maanden bewaard en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR. Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website.

U kunt uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" die u op de website vindt.

Google Signals
Op deze website kan de "Google Signals" service ook worden gebruikt als uitbreiding op Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen cross-device rapporten worden gemaakt door Google (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in de instellingen van uw Google-account en u uw apparaten met internetverbinding hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis hiervan databasemodellen maken, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter a GDPR (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle paginabezoekers die waren aangemeld bij een Google-account en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Voor zover Google Signals wordt gebruikt, ontvangen wij geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn opgesteld op basis van Google Signals. Je hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van je Google-account uit te schakelen en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Gebruikers-ID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" ook op deze website worden gebruikt. Door individuele UserID's toe te wijzen, kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook tussen apparaten kan worden geanalyseerd als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 Para. 1 letter a GDPR, als u een persoonlijk account hebt aangemaakt door u te registreren op deze website en op verschillende eindapparaten bent ingelogd op uw persoonlijke account met uw relevante inloggegevens. De op deze manier verzamelde gegevens laten onder andere zien op welk eindapparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden.

Wij hebben voor ons gebruik van Google Analytics 4 een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, op grond waarvan Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor gegevensoverdracht naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming waarborgt op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Verder juridische informatie over Google Analytics 4 is te vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Details over de verwerking die wordt geactiveerd door Google Analytics 4 en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

8.2 Matomo
Deze website maakt gebruik van een webanalysedienst van de volgende provider: InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ("Matomo").
Voor hetzelfde doel kunnen uit deze gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Als gegevens verzameld met Matomo technologie (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden doorgestuurd naar Matomo servers in Nieuw-Zeeland en worden verwerkt voor gebruiksanalysedoeleinden, informeren wij u dat de Europese Commissie een zogenaamde adequacy decision heeft afgegeven voor Nieuw-Zeeland, die certificeert dat wordt voldaan aan de Europese normen voor gegevensbescherming voor internationale gegevensoverdracht.
De gepseudonimiseerde informatie die door de cookie wordt gegenereerd, wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 Para. 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Matomo niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

9) Retargeting/Remarketing/Verwijzingsreclame

9.1 Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd tussen Google Ads klanten’ websites. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Details over de verwerkingen die worden geïnitieerd door Google Ads conversietracking en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die van websites worden verzameld, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google Conversion Tracking niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen. U kunt de browserplug-in downloaden en installeren via de volgende link: https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt worden als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Verder informatie over Google’s privacybeleid kunt u vinden op:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de aanbieder deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming waarborgt op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

9.2 Google Ads Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons doel is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op verschillende websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Het gebruik van Google Ads kan ook resulteren in de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Details over de verwerking geactiveerd door Google Ads Conversion Tracking en over Google's behandeling van gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Om gebruikers van wie we gegevens hebben ontvangen in het kader van zakelijke of bedrijfsmatige relaties op een meer op interesse gerichte manier aan te spreken, gebruiken we een functie voor het matchen van klanten in het kader van Google Ads. Hiervoor sturen we een of meer bestanden met samengevoegde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch naar Google. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden automatisch tijdens het overdrachtsproces met behulp van een speciaal algoritme. De versleutelde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben ingesteld. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde advertenties worden afgespeeld via alle Google-services die zijn gekoppeld aan de betreffende Google-account.

Klantengegevens worden alleen doorgegeven aan Google als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a GDPR U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google met betrekking tot de functie voor het matchen van klanten vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=nl&ref_topic=10550182
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://policies.google.com/privacy

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10) Hulpmiddelen en diversen

10.1 - DATEV

Voor de uitvoering van de boekhouding maken wij gebruik van de service van de cloud-based boekhoudsoftware van de volgende provider: DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Neurenberg, Duitsland

De provider verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, te matchen met de transacties en hieruit de financiële boekhouding op te maken in een semi-geautomatiseerd proces.

Voor zover in deze context ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

10.2 Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie consent tool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.

Met behulp van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) punt GDPR op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 (1) punt c GDPR. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.
Meer informatie over de operator en de instelmogelijkheden van de cookietoestemmingstool is direct te vinden in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

11) Rechten van de betrokkene

11.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang door de betrokkene op grond van Art. 15 GDPR;
 • Recht op rectificatie op grond van Art. 16 GDPR;
 • Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”) op grond van Art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 GDPR;
 • Recht om geïnformeerd te worden op grond van Art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van Art. 20 GDPR;
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken op grond van Art. 7 (3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen op grond van Art. 77 GDPR.

11.2 RECHT OP BEZWAAR

WANNEER WIJ, BINNEN HET KADER VAN EEN OVERWEGING VAN BELANGEN, UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS BEPERKT RECHTMATIG BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE OP DE GRONDEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE OPKOMEN, AFWEZIG TE MAKEN VAN DEZE VERWERKING.

Als U UW RECHT OP BEZWAAR UITVOERT, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. WIJ HEBBEN OOK HET RECHT VOOR VERDERE VERWERKING INDIEN WIJ DRINGENDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN DIE VOOR VERWERKING BESCHERMD MOETEN WORDEN, DIE UITZONDEREN TOT UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJWAREN, OF INDIEN DE VERWERKING Dient TOT BEVESTIGING, UITVOERING OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN.

WIJZEN UW GEGEVENS VERWIJDERD.

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE TE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN. U KAN HET BEZWAAR UITVOEREN zoals hierboven beschreven.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITVOERT, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEN.

12) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant – op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming op grond van Art. 6 (1) punt a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van Art. 6 (1) punt b GDPR, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, tenzij we dwingende redenen voor een beschermenswaardige verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) GDPR.

Niet anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.


meest gevraagd:

Doopsel, Communie, Vormsel & Confirmatie | Inschrijving | Zomer | Bloemen

.

© 2007-2024 Servietten WIMMEL e.K. - Bahnhofstr. 56 - 37441 Bad Sachsa - Germany

Afdruk   |  Gegevens bescherming   |  AGB   |     |  Verzendtarieven   |  Detailhandelswinkel

Datenschutz | Servietten Wimmel Deutschland Datenschutz | Servietten Wimmel Österreich Datenschutz | Servietten Wimmel Schweiz (deutsch) data security Wimmel Napkins UK La protection de données | français Datenschutz | Servietten Wimmel Belgien (deutsch) data security | русский Dane ochrona | polski Gegevens bescherming | nederlands Protezione di dati | italiano Protección de datos | español Protección de datos | español (México) 數據安全 | 中文(中华人民共和国) 數據安全 中文(香港) data security | Wimmel Napkins USA data security | Wimmel Napkins, South Africa data security | Wimmel Napkins, New Zealand data security | Wimmel Napkins, India
Napkins Wholesale international (english)